til et passende tilbud

Folkeskolen skal ikke længere være smeltedigel for alle, men for de som kan og vil. For de som ikke passer ind i folkeskolen, skal der oprettes eller henvises til et passende tilbud. Det handler om forebyggelse af børn med vanskeligheder som en tidlig hjælp. Dernæst skal vi samtidig tilgodese de elever som har brug for ekstra udfordringer fagligt. Folkeskolen skal ikke tage udgangspunkt i laveste fællesnævner men derimod den enkelte elevs behov.
Jeg finder det positivt at omprioriterteringsbidraget for erhvervsskolerne er trukket tilbage, men jeg vil arbejde for at dette også omfatter gymnasierne og universiteterne. Uddannelsesinstitutioner er nøglen til at sikre fremtidens velfærdssamfund og vores globale konkurrenceevne.
Vi skal decentralisere indflydelsen og muligheden for at sætte præg lokalt. Det er ikke vores job som politikere at lovgive om fraværsregistrering på gymnasierne. Det kan de enkelte gymnasier snildt håndtere selv, og på den måde kan de fremme elevernes ansvar for eget fremmøde. Hvis man ønsker at skabe selvstændige individer, skal vi starte med at give dem ansvar.