at danske forskere

Forskning er et vigtigt område for et lille land som Danmark, vi skal nemlig positionere os på viden. Vi skal investere flere midler i forskning og bidrage til, at danske forskere forbliver verdensførende.
Et værdigt Arbejdsliv:
Danmarks erhvervsliv er kernen i vores velfærdssamfund. Der er brug for kompetente hænder nu og i fremtiden. Vi har stadig mange ledige i Danmark, og vores beskæftigelsessystem kan blive meget bedre. Vi bruger eksempelvis 8 milliarder kroner om året på at drive jobcentrene og vi kan derfor godt tillade os at stille krav. Men det kræver, at vi giver de offentlige organisationer friheden og roen til at implementere de mange reformer. Det kræver, at de ledige mødes med de rette indsatser, som virker og bliver mødt i øjenhøjde. Det kræver, at systemet ser mulighederne i den enkelte fremfor udfordringerne. Det kræver enkelt sagt, at man tænker mennesket før systemet, og dette skal vi bl.a. sikre vha. mere gennemsigtighed i lovgivningen således, at forskelsbehandlingen i kommunerne minimeres.
Vi skal huske de nedslidte, som har behov for at trække sig fra arbejdsmarkedet. Heldigvis har vi rigtig gode muligheder for at trække os fra arbejdsmarkedet i dag, men nogle gange kan bureaukratiet spænde ben. Når kroppen siger fra efter mange års slid, har man mulighed for at omskole sig, få et fleksjob, seniorpension som 60-årig eller en førtidspension. Alle disse redskaber er arbejdstagerens forebyggende sikring til forsat at kunne bidrage til fællesskabet og et bedre velfærd. Men vi skal gøre systemet mere enkelt.