kunne gribe

Læringsrefleksion
Under mit praktikforløb har jeg fået mulighed for at udvikle nogle kompetencer. Jeg fik præsenteret
en masse redskaber til, hvordan jeg kunne gribe arbejdsopgaverne an. Jeg fik kendskab til en del
markedsføringsværktøjer og overblik over, hvordan de forskellige processer forløber. Hvorledes en
ide i første omgang bliver udviklet, til hvornår den bliver realiseret. At være i praktik og afprøve det
man har lært af teorier og modeller har givet meget bedre forståelse. Det har givet mig en bedre
indlæring og overblik over, hvordan det hele spiller sammen i online markedsføring. Jeg har lært
meget af mine kollegaer, der sidder som Digital-redaktører. De præsenterede de fleste værktøjer
for mig samt rettede og gav mig råd undervejs til mine arbejdsopgaver. Selvom jeg havde mange
ting på plads krævede det, at jeg arbejde med min sprogkompetencer, da det er vigtigt at alt hvad
der skal udgives er fejlfrit og fremstår professionelt.
Da jeg skulle tilpasse det tekniske og æstetiske del fik jeg råd fra min chef, som er uddannet
multimedier designer til, hvordan jeg kunne opnå bedre resultater. Jeg fik også et mini kursus i,
hvordan man skriver en landingsside og har derfor siddet med min kollega som bearbejder
landingssider.

I forlængelse med det vil jeg inddrage de tre udviklingszoner man som praktikant kan benytte.
Udviklingszonerne består af den aktuelle, den nærmeste og den fremtidige udviklingszone. Den
aktuelle udviklingszone dækker over egne kompetencer og danner grundlag for den nærmeste
udviklingszone. Min kompetencer er at jeg er lærenem, let at omgås med, er kreativ og har altid
mange ideer, elsker udfordringer og er ikke bange for at tage ansvar. Dermed at jeg har sans og
erfaring med arbejde med Adobe programmer, hvor der skal fremstilles noget æstetisk. Den
nærmeste udviklingszone tilegner min læring og udvikling, hvor jeg sammen med min erfarne
kollegaer har løst arbejdsopgaver og er blevet oplært i forskellige arbejdsværktøjer. Den fremtidige
udviklingszone dækkerslutteligt, for de kompetencer jeg ikke har erfaret mig endnu. Det er at skrive
fejlfrit med varierende sprog og dermed virke mere professionel, som tilegner mit arbejdsområde.