også er et krav

Konklusion
Hermed kan jeg konkludere, at jeg har opnået en faglig erhvervsrettet udvikling under mit
praktikophold hos GoTutor. Dermed har det givet mig noget ekstra til at udvikle min egne
kompetencer. Jeg har dermed i opgaven tydeliggjort, hvilke arbejdsopgaver jeg har siddet med som
er en del af praktikaftalen. Dermed har jeg valgt at videreføre min forståelse og erfaring med SEO,
til min afsluttende eksamensrapport, som også er et krav. Jeg har i min opgave tydeliggjort min
udvikling samt fortalt lidt om virksomhedens struktur. Praktikforløbet hos GoTutor har tillært mig
nye kompetencer, som jeg klart vil tage videre med mig.

GoTutor som organisation
Hos GoTutor er der inddeling af arbejdsopgaver. Det hjælper med at skabe trygge rammer hos de
ansatte. Dermed får de mulighed for at dygtiggøre sig, indenfor hvert enkelt arbejdsområde.
I dette afsnit vil jeg opstille et organisationsdiagram for at overskueliggøre ansvarsområder for
GoTutor. Det er en formel organisationsstruktur virksomheden er grundlagt efter. Det betyder at
der er arbejdsdeling blandt medarbejderne i henblik på at fremme specialisering i
arbejdsopgaverne, så der er koordinering og kontrol over det arbejde der udføres systematisk.
Selvom alle sidder med hver deres arbejdsopgave og ansvar er de meget villig til at hjælpe hinanden,
hvis der skulle være behov for det. Der er konstant en dialog omkring det arbejde der bliver udført,
hvor man lytter til hinandens råd og ideer. Arbejdsmiljøet virker meget trykt og der er et socialt
samvær.