belæg for forbedringen

Delkonklusion af Discovery
Discovery delen af design thinking har givet et overblik over gruppens research, med de forskellige spørgeskemaer og interviews kan der ses et belæg for forbedringen af King’s sushis hjemmeside. Disse forskellige ting er et godt fundament til et godt projekt, researchen har også givet nogle mere udbredte svar end forventet hvilket viser at der er flere kunder end forventet der bliver forvirrede af King’s sushis nuværende løsning, dette kan ses i de interviews gruppen har foretaget med afdeling Odense og afdeling Nyborg.

Interpretation
Moodboard
Der bliver lavet et moodboard til dette projekt for at finde den rigtige stemning der skal til når man laver et design til en hjemmeside til en sushirestaurant, det er vigtigt at der bliver beholdt den samme stemning gennem wireframes, prototype og det endelige design. Grunden til at det er vigtigt er at man ikke skal forvirre sine kunder med forskellige design, da de skal kunne se restaurantens identitet.

Styletile
Efter moodboardet bliver der lavet et styletile, hvor man kan se hvilke farver og fonte der skal bruges på den nye hjemmeside, farverne vil blive en blanding af de gamle hjemmesider, samt hvad der er blevet fundet frem til i moodboardet.
Derudover bliver der arbejdet med en anden font, da det skal være let læseligt for brugeren at læse teksten på hjemmesiden. Til dette bliver der arbejdet med den klassiske font Lato, da denne font er utrolig god at læse for brugeren, udover dette så er den heller ikke for iøjnefaldende og den passer sammen med designet på hjemmesiden.