grad relevante for

museerne i meget høj grad eller i høj grad er relevante
for 23% af de kortuddannede, gælder det for 32% af de
højtuddannede ikke-brugere.
Yderligere er museer i højere grad relevante for kvinder
end for mænd. Mens 31% af de kvindelige ikke-brugere

i meget høj grad eller i høj grad synes, at de danske mu-
seer er relevante, er andelen for de mandlige ikke-bruge-
re 23%.

Ikke-brugernes oplevelse af museer

For at forstå, hvorfor museerne ikke opleves som rele-
vante af ikke-brugerne, er det værd at se nærmere på

ikke-brugernes opfattelse af museer.
De ord, som ikke-brugerne mener, beskriver et museum

bedst, er ordene lærerigt, spændende og kedelig. Deri-
mod opfattes museerne ikke som hverken ekskluderende,

uvedkommende, krævende eller et sted, der får en til at
føle sig dum. Til trods for at museerne ikke opfattes som
værende relevante af ikke-brugerne, er deres overordnede
billede af museer altså overvejende positivt.
De kortuddannede ikke-brugeres opfattelse af museer
ligger de feste steder tæt op ad tilkendegivelserne blandt
alle ikke-brugere. Dog fnder de kortuddannede i mindre
grad, at et museum er lærerigt.