at museer er en del

De kvalitative interviews bekræfter, at der også blandt Specielt bevaringen af dansk kulturarv for de næste ge-
kortuddannede ikke-brugere er opbakning til de danske nerationer påpeges som vigtig. For ikke-brugerne er det

museer. Interviewpersonerne peger alle på, at museer er en del af skolegangen at besøge museer og på den måde
vigtige for Danmark, på trods af at interviewpersonerne i lære om historie og det danske samfund, men museerne
begrænset omfang bruger museerne. spiller ikke en vigtig rolle i ikke-brugernes voksenliv.
Specielt kunstmuseerne opleves ikke som relevante. “Museer er vildt vigtige. Når der bliver skåret i dem, så
tænker jeg både på Churchill og ham den konservative “Museer er lidt kedelige; enten er det kunst, som ikke
politiker, som sagde, at det første, man skærer på, som siger mig noget, eller man får noget viden, som man
regel er kulturmidlerne. Men det burde være det sidste. enten allerede har, eller der ikke er nogen grund til, at
Der var en journalist, der spurgte Churchill under 2. man får.”
Verdenskrig, hvorfor han ikke skar i kulturmidler, hvortil – Mand, 34 år, gymnasial uddannelse, Københavns Churchill svarede: ‘Hvad slås vi så for, unge mand?’. Det Kommune.
er så vigtigt!”
“Jeg kan ikke lide at føle mig lukket inde. Og den der – Mand, 67 år, erhvervsfaglig uddannelse, Odense forventning om, at man skal mene noget om alt. Jeg Kommune. har været på Kronborg med ham nede i kælderen. Der
De kortuddannede ikke-brugeres begrundelser for, tænkte jeg: ‘Gab’. Det har bare altid været sådan. Lige fra
hvorfor museer spiller en vigtig rolle, varierer, men kan folkeskolen indtil nu, hvor jeg snart er 60. Det siger mig
grupperes i tre tematikker: Museumsbesøg er en vigtig ikke en skid!”

del af ens skolegang, museerne bevarer dansk kulturarv – Kvinde, 59 år, kort videregående uddannelse, Halsnæs til fremtidige generationer, og museer skaber stor værdi Kommune. og gavn for andre borgere. Overordnet set oplever ik-
ke-brugerne, at museer er værdiskabende, men at de ikke

er målrettet dem.
“Selvfølgelig er museer vigtige! Det er vores historie, og
det skal man have mulighed for at komme ind og se,
hvis det interesserer én. Det ville være helt forkert, hvis
de ikke var der.”

– Kvinde, 37 år, erhvervsfaglig uddannelse, Ishøj Kom-
mune.