mellem uddannelsesniveau og

I forhold til alder er der lidt fere under 50 år, nemlig
68%, som ikke har været på museum i mere end 2 år.
Den mest markante forskel mellem de to grupper er
sammenhængen mellem uddannelsesniveau og seneste
museumsbesøg. Blandt dem, der har været på museum
for 1-2 år siden, har 52% en kortere uddannelse, mens
det gælder for 66% af dem, der har været på museum for
mere end 2 år siden. Uddannelsesniveauet falder dermed
Figur 6.7: Frekvens for seneste museumsbesøg med hyppigheden for seneste museumsbesøg.

Opbakning til museer
Ikke-brugerne synes, det er vigtigt, at vi har museer i
Danmark, selvom de ikke selv benytter dem særlig ofte.
26% mener i meget høj grad, at det er vigtigt, mens
39% mener det i høj grad. Desuden er der ganske få,
som i mindre grad eller slet ikke synes, det er vigtigt, at

vi har museer i Danmark. Det vidner om en bred opbak-
ning til museerne, og at museer er institutioner med stor

legitimitet.

Opbakningen til museer er lavere blandt kortuddannede

end højtuddannede ikke-brugere. 59% af de kortuddan-
nede ikke-brugere erklærer sig meget enige eller enige i,

at det er vigtigt, vi har museer i Danmark, hvilket gælder
for 74% af de højtuddannede.
Til trods for opbakningen til museerne er de danske
museer mindre relevante for ikke-brugerne. For 27%
af ikke-brugerne er museer i meget høj grad eller i høj
grad relevante, mens de for 43% kun i nogen grad er
relevante.

De danske museer er i mindre grad relevante for kort-
uddannede end for højtuddannede ikke-brugere. Hvor