mange nye initiativer

Et værdigt Arbejdsliv

· Johan, du nævner at du har Arbejdsliv som et fokusområde, – hvad er det du vil gøre anderledes end det Ven har sat i gang og hvad kan du gøre bedre?
o Ven og regeringen har allerede sat mange nye initiativer i gang som har vist at disse tiltag har været effektive, – e.g. Der er sat beskæftigelsesrekord. Aldrig før har så mange mennesker haft et lønmodtagerjob i Danmark, som tilfældet er i dag. Siden valget i 2015 er der skabt 145.000 flere private arbejdspladser, og der er fremgang i beskæftigelsen i alle landsdele.
o Johan, dine tanker kan du tilføje her…

· Johan, hvad mangler der af tiltag på beskæftigelsesområdet som du savner ift. det Ven og Regeringen har iværksat?
o Johan?
o Beskæftigelsesområdet (Resultats-listen fra Ven)
o Vens fokus har de seneste mange år været at skaffe flere private arbejdspladser. Siden valget i 2015 er der skabt 145.000 flere private arbejdspladser i Danmark. Det er et meget vigtigt resultat for at sikre den fremtidige velfærd.
o Kontanthjælpsloftet gør det mere attraktivt at arbejde. Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Derfor indførte regeringen sammen med de andre borgerlige partier et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet kan modtage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Det styrker incitamentet til at arbejde ved siden af kontanthjælpen.
o Aftale om et nyt og tryggere dagpengesystem

Regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om et tryggere dagpengesystem, der bevarer den toårige dagpengeperiode og styrker incitamentet til at arbejde i løbet af perioden gennem mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
o Trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser
Regeringen indgik i 2016 en ambitiøs trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark, og at eleverne på erhvervsuddannelserne har en høj grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.
o Aftale om flere år på arbejdsmarkedet ad frivillighedens vej
Sammen med Dansk Folkeparti gennemførte regeringen en række ændringer af det danske pensionssystem, der gør det mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin egen alderdom.
o Ny ferielov. – En ny ferielov sikrer bl.a., at nye på arbejdsmarkedet fremover vil kunne holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.
o Jobpræmie til langtidsledige, – Den midlertidige jobpræmieordning sikrer, at langtidsledige kan få en skattefri jobpræmie på op til 2.500 kr. om måneden for at komme i arbejde. Det skal hjælpe til at få flere langtidsledige væk fra offentlig forsørgelse og i beskæftigelse.

There are 29 comments

 1. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

  5. marts 2023, 20:04
 2. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

  12. marts 2023, 3:12
 3. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  8. april 2023, 0:00
 4. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

  10. april 2023, 10:03
 5. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

  12. april 2023, 23:01
 6. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

  25. april 2023, 2:35
 7. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/en/register?ref=PORL8W0Z

  4. maj 2023, 7:36
 8. Your article made me suddenly realize that I am writing a thesis on gate.io. After reading your article, I have a different way of thinking, thank you. However, I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  9. maj 2023, 15:18
 9. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

  13. maj 2023, 3:28
 10. Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/ph/register?ref=YY80CKRN

  15. maj 2023, 13:20
 11. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/ru/register?ref=GJY4VW8W

  19. maj 2023, 0:03
 12. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

  19. maj 2023, 8:41
 13. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

  19. maj 2023, 18:48
 14. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

  7. juni 2023, 20:21
 15. Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

  20. juni 2023, 3:14
 16. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://www.binance.com/ro/register?ref=B4EPR6J0

  1. august 2023, 15:41
 17. Apoiar ferramentas de apostas e estar equipado com uma plataforma diversificada de transações financeiras, a 20Bet oferece suporte tangível aos jogadores. Este é um lugar onde eles podem apostar com dinheiro real, respaldados por concorrentes de diversas disciplinas esportivas. 20bet

  28. september 2023, 22:36
 18. Быстромонтажные здания: коммерческая выгода в каждом блоке!
  В современном обществе, где секунды – доллары, быстровозводимые здания стали решением по сути для экономической сферы. Эти современные сооружения комбинируют в себе солидную надежность, экономическую эффективность и скорость монтажа, что сделало их оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  Быстровозводимые здания
  1. Быстрое возведение: Часы – ключевой момент в бизнесе, и здания с высокой скоростью строительства позволяют существенно уменьшить временные рамки строительства. Это значительно ценится в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать извлекать прибыль.
  2. Экономичность: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, расходы на скоростройки часто остается меньше, по сравнению с традиционными строительными проектами. Это дает возможность сэкономить деньги и обеспечить более высокую рентабельность вложений.
  Подробнее на scholding.ru
  В заключение, сооружения быстрого монтажа – это отличное решение для бизнес-проектов. Они комбинируют в себе быстроту возведения, экономическую эффективность и повышенную надежность, что обуславливает их лучшим выбором для предприятий, готовых начать прибыльное дело и выручать прибыль. Не упустите возможность сократить затраты и время, лучшие скоростроительные строения для вашего следующего делового мероприятия!

  30. november 2023, 3:09
 19. Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

  1. december 2023, 3:24
 20. Быстро возводимые здания: финансовая выгода в каждом элементе!
  В нынешней эпохе, где время – деньги, быстровозводимые здания стали реальным спасением для экономической сферы. Эти современные конструкции включают в себя твердость, экономичность и ускоренную установку, что делает их отличным выбором для коммерческих мероприятий.
  Быстровозводимые здания
  1. Высокая скорость возвода: Время – это самый важный ресурс в финансовой сфере, и сооружения моментального монтажа позволяют существенно сократить сроки строительства. Это значительно ценится в вариантах, когда срочно требуется начать бизнес и получать доход.
  2. Экономичность: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, цена скоростроительных зданий часто оказывается ниже, по сравнению с обычными строительными задачами. Это способствует сбережению денежных ресурсов и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на http://www.scholding.ru
  В заключение, скоростроительные сооружения – это оптимальное решение для коммерческих проектов. Они комбинируют в себе быстроту монтажа, экономию средств и высокую прочность, что дает им возможность отличным выбором для компаний, ориентированных на оперативный бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите возможность сократить затраты и время, наилучшие объекты быстрого возвода для вашего предстоящего предприятия!

  9. december 2023, 11:55
 21. Моментально возводимые здания: прибыль для бизнеса в каждой составляющей!
  В современном обществе, где часы – финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали решением по сути для коммерции. Эти новейшие строения сочетают в себе устойчивость, экономичное использование ресурсов и ускоренную установку, что придает им способность превосходным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  Проект быстровозводимого здания цена
  1. Молниеносное строительство: Минуты – основной фактор в бизнесе, и быстровозводимые здания позволяют существенно сократить время монтажа. Это особенно востребовано в моменты, когда необходимо оперативно начать предпринимательскую деятельность и начать извлекать прибыль.
  2. Экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, затраты на экспресс-конструкции часто остается меньше, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сократить затраты и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на http://scholding.ru
  В заключение, быстровозводимые здания – это великолепное решение для бизнес-мероприятий. Они комбинируют в себе быстрое строительство, финансовую выгоду и надежность, что сделало их оптимальным решением для предпринимателей, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и извлекать прибыль. Не упустите возможность сократить издержки и сэкономить время, выбрав быстровозводимые здания для вашего следующего начинания!

  12. december 2023, 13:48
 22. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://www.binance.info/kz/join?ref=T7KCZASX

  15. januar 2024, 8:52
 23. Наша группа опытных мастеров готова предъявить вам передовые методы, которые не только подарят надежную оборону от холодных воздействий, но и подарят вашему зданию современный вид.
  Мы занимаемся с последовательными средствами, утверждая долгосрочный термин службы и выдающиеся выходы. Изолирование внешней обшивки – это не только экономия на огреве, но и внимание о экологической обстановке. Спасательные технические средства, какие мы используем, способствуют не только жилищу, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое основное: Утепление дома снаружи цена за м2 у нас открывается всего от 1250 рублей за кв. м.! Это доступное решение, которое превратит ваш резиденцию в реальный уютный угол с минимальными затратами.
  Наши произведения – это не исключительно утепление, это формирование помещения, в где любой член отражает ваш собственный образ действия. Мы примем во внимание все все ваши требования, чтобы осуществить ваш дом еще более уютным и привлекательным.
  Подробнее на https://ppu-prof.ru/
  Не откладывайте дела о своем жилище на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш жилище не только теплее, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на официальном сайте. Добро пожаловать в пределы спокойствия и качественной работы.

  18. januar 2024, 6:55
 24. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/ru/register?ref=OMM3XK51

  22. januar 2024, 8:19
 25. Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.info/ru/join?ref=V2H9AFPY

  3. februar 2024, 15:36
 26. Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks! https://accounts.binance.com/sk/register?ref=T7KCZASX

  16. februar 2024, 16:59
 27. Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://www.binance.info/sk/join?ref=53551167

  23. februar 2024, 18:30
 28. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article. https://accounts.binance.com/id/register-person?ref=OMM3XK51

  1. marts 2024, 22:20
 29. Wow, awesome weblog format! How lengthy have you been running a blog for?
  you make blogging look easy. The total look of your website is magnificent,
  as well as the content material! You can see similar here e-commerce

  10. marts 2024, 3:31