Essays on Media

10. LITTERATUR
Andresen, B.B. (1997): Kommunikation og IT – en grundbog, Systime

Askehave, I. & Norlyk, B. (2006): Meaning and Messages – intercultural business communication, Aca-
demia

Bysted-Sandberg, M. & Kjeldsen, A. K. (2008): Strategisk kommunikation i den danske museumsverden,
Aarhus School of Business University Aarhus & Center for Museologi Aarhus Universitet
Carey, J. W. (2009): Communication as Culture, Essays on Media and Society – Revised Edition, Routledge
Castells, M. (2003): Internetgalaksen – refleksioner over internettet, erhvervslivet og samfundet, Systime
oversættelse af originaludgaven The Internet Galaxy, 2001, Oxford University Press
Danmarks Statistik (2009): Befolkningens brug af internet – 2009, downloadet fra
Dohn, B. N. & Johnsen, L. (2009): E-læring på web 2.0, Samfundslitteratur
Drotner, K. (2006): Fra skolebog til lærringsressource: didaktikkens medialisering, i Flemming B. Olsen
(red.) (2006) Gymnasiepædagogik nr. 59.
Duelund, P. (1995): Den danske kulturmodel, Klim Århus
Duncan, C. (1995): Civilizing Rituals, Inside Public Art Museums, Routledge
Ellenbogen, K.; Falk, J. & Goldman, K. H. (2008): Understanding the Motivations of Museum Audiences i
Marty, P. F. & Burton Jones, K.: Museum Informatics – People, Information and Technology in Museums,
Routledge 2008
Falk, J.H. & Dierking, L. D. (2000): Learning from Museums, AltaMira Press
Falk, J.H. (2010): Rethinking the Museum Visitor Experience, præsentation ved Organisationen Danske
Museer: Internationalt formidlingsseminar, Nyborg Strand 16-03 2010
12/5 2010)
Falk, J. H. & Sheppard, B. K. (2006): Thriving in the Knowledge Age. New Business Models for Museums
and Other Cultural Institutions, AltaMira Press