Information and Technology

Fiske, John (1982): Introduction to Communication Studies, London
Galani, A. & Chalmers, M. (2008): Blurring Boundaries for Museum Visitors i Marty, P. F. & Burton Jones,
K.: Museum Informatics – People, Information and Technology in Museums, Routledge 2008
Hainau, N. & Jespersen, A. P. (1997): Hvorfor museologi? I Nord Nytt, 68, Museumshøjskolen
Hansen, Tia, Holgersen, Sven-Erik & Klausen, Tove (1998): Kognitionspsykologi – en introduktion, Unge
Pædagoger
Hoff, K. (2001): Museologi i cyberspace, i Passepartout – skrifter for kunsthistorie #17
Hood, M. G. (2004): Staying Away, Why People Choose Not to Visit Museums, i Anderson, G. Reinventing
the Museum, AlraMira Press
Hooper-Greenhill, E.: Communication in theory and practice, Museums and their Visitors,
4.oplag/1.udgave/2000, Routledge
Hooper-Greenhill, E. (2004): Changing Values in the Art Museums – Rethinking Communication and
Learning, i Museum Studies, Blackwell Publishing
ICOM Danmark (2006): ICOM’s etiske regler, Museumstjenesten, downloadet fra
Ingemann, B. & Larsen, A. H. (2005): Ny dansk museologi, Aarhus Universitetsforlag og forfatterne
Jensen, J.F. (1998): Interaktivitet & Interaktive medier, i Multimedier Hypermedier, Interaktive Medier,
Aalborg Universitetsforlag
Jessen, C. (2000): Det kompetente børnefællesskab – leg og læring omkring computeren, i Sørensen, B.H.
& Olesen, B.R. Børn i en digital kultur – Forskningsperspektiver, Gads Forlag
Kidd, T. T.; Chen, I. L. & Charlotte, N. C. (2009): Wired for Learning: An Educator’s Guide to Web 2.0,
Information Age Publishing Inc.
Kolind, L. (2000): Videnssamfundet. Dagsorden for Danmark i det 21. århundrede, Gyldendal
Kristeligt Dagblad (2010): Fremtidens Museer, Kultur 07-04 2010
Kulturarvsstyrelsen (2007): Digital Kulturformidling – børn og forskere har ordet, downloadet fra