Måned: juli 2023

gerne lave om så deres

Som nævnt ovenover har Atami sushi næsten kun fokuseret på linkbuilding (intern &
ekstern). Det vil vi gerne lave om så deres SEO bliver rigtig stærk. Så det bliver mere
professionelt og så de kommer længere oppe på googles søgemaskine – så de kan vækste
deres salg af sushi.

Derfor har vi udtænkt en strategi for search engine optimization for Atami sushi vi har valgt
at fokusere på 5 punkter:

1) SEO basics
2) Keyword search
3) Technical SEO
4) On-page & Content
5) Off-page SEO
De 5 punkter er taget ud fra vores SEO checkliste som kan ses nede ved bilag.

Vi starter med SEO basics, hvor vi kigger på de mest basale ting altså vi starter med at sætte
google analytics op så vi kan få noget data til fx målgruppeanalyse og til at se hvor længe
folk bliver på vores hjemmeside (bounce rate). Det er vigtigt med data da det kan bruges til at
omlægge strategier og se hvordan folk opholder sig på hjemmesiden. Derudover er det også
her man opsætter sine plugins fx SEO plugin og andre nødvendige plugins. Man kan også
lave et sitemap der kan fører til at bounce raten på siden stiger så man sørger for kunderne
bliver på hjemmesiden i længere tid.

Det næste vi fokuserer på er vores keywords – det er vigtigt at man bruger nøgleordene rigtigt
så google læser præcis din hjemmesides ord først hvilket kan være med til at optimere ens
SEO rigtigt meget. Indenfor vores keywords har vi fokuseret på at lave en “long tail
keyword” udover vores søgeord – da de fleste sushi restauranter nok laver den samme form
for SEO da de sælger det samme. Så vi vil ændre vores søgeord en lille smule i stedet for det
fx bare hedder “sushi i vejle”. Derudover har vi valgt at fokuserer på at vores søgeord skal
være de rigtige sidder på vores hjemmeside fx H1 og H2 det er nemlig sådan at google læser
først H1 og H2 på hjemmesiderne. Vi har også fået vores søgeord til at gå igen.

for hvad der vil fungere

Det vil sige man skal tages kundens briller på og tænke som kunden, for at kunne
have en forståelse for hvad der vil fungere. Det er først vigtigt at kende sin kunder, og for
Atami Sushi er det en bred kundekreds. Det er det på grund af at det er alle som der kan lide
sushi, som er deres potentielle kunde. Herunder er der mange aldersgrupper, nationaliteter,
kulturer, interesser og meget mere som spiller en rolle. Det kan både være en fordel og
ulempe for Atami Sushi. Ulempen er at det er så bredt en målgruppe der skal inddeles i flere
små grupper, og dermed skal der laves content til hver især. Dette vil kræve mere ressourcer
og tid for Atami Sushi. Fordelen er at de altid vil have noget content, og muligheden for at
ramme en del af deres kunder med deres content. Atami Sushi vil derfor altid have aktivitet
på deres SoMe platforme.
Det første som er hele fundamentet for at kunne optimere deres SoMe er at have en god
strategi. Der skal derfor laves en liste med alle kundetyper og interessere der kan være,
dermed har virksomheden et nemt og klar overblik over hvem deres kunder er. Dernæst skal
Atami Sushi have en content kalender, hvor der er lagt en plan for de kommende uger og
måneder. Dette kræver tid og ressourcer, men det nødvendigt for at have en god SoMe
strategi som fungere. I content kalenderen skal deres skrives hvornår opslagene skal ud, det
vil sige dato og tid. Der skal vælges dage hvor alt dataet bliver analyseret, for at se hvad der
fungere/ikke fungere. At analysere data, er vigtigt for at kunne optimere deres SoMe.
Eksempelvis kan man hurtigt finde ud af hvilket tidspunkt på dagen det er bedst at lægge et
opslag/story ud. Content kalenderen skal også inkludere møder, med eksempelvis er
MoonStar. MoonStar er et webbureau, som står for Atami Sushis SoMe. Dog er det relativt
nyt samarbejde, og jeg vil senere komme ind på et opslag jeg har lavet i MoonStar for at
optimere deres SoMe.
Det er vigtigt for Atami Sushi at følge med i hvad der sker på deres platforme, og dermed er
det vigtigt med en masse mødere med den valgte webbureau, for at have en forståelse for
hvad der fungere. Atami Sushi skal derfor være bevidste, om at det vil kræve flere ressourcer
for MoonStar, for at de vil kunne udfører denne strategi.
Det vigtigste ved optimeringen af SoMe er selvfølgelig selve opslagene, det vil sige
contenten. Den strategi der anbefales for Atami Sushi, er creative content. Et eksempel på
noget jeg har lavet i samarbejde med min praktikvirksomhed MoonStar, kan ses i bilag. Dette
er et eksempel på creative content, hvor der er lavet en konkurrence til kunderne og det
rammer i denne sammenhæng alle kunder.

i posts regelmæssigt

Atami Sushi er gældene på facebook og instagram, dette har de været i meget lang tid cirka
siden 2017. De lægger i posts regelmæssigt, men i stedet kan det variere meget hvor længe
der går før der kommet et nyt post. Derudover har Atami Sushi’s posts være meget
produktorienteret. Det vil sige at de på deres posts har fokuseret på at vise deres produkt
frem, og i denne sammenhæng er deres produkt deres Sushi. Deres strategi har været med
vægt på at sælge, og det fører dermed til at man liker opslagene nogle par gange, men stopper
efterfølgende fordi det er det samme. Dette ser man også på deres likes som er ret lave, og der
er nærmest ingen kommentare til opslagene. Ind imellem har de fået lavet opslag til
højtider/sæsoner, hvor det ikke har været så produkt/salgsorienteret. I de opslag/posts kan det
ses, at interessen er større, og at aktiviteten hos kunderne dermed er steget. Dog er denne
strategi ikke noget Atami Sushi har kunne fortsætte med, da der ikke altid er en højtid de har
kunne køre på.

SEO
Atami sushi arbejder ikke meget med SEO udover der er lavet lidt linkbuilding inde på siden
– altså internt linkbuilding. Derudover er der nogle blog systemer hvor der igen er meget
linkbuilding denne gang ekstern linkbuilding. Altså alt i alt blir der for det meste arbejdet
med linkbuilding udelukkende. Man kan dog sige at det er gået rimelig godt med deres SEO
alligevel, da de er placeret acceptabelt på google forhold til der kun er lavet linkbuilding.
Man skal selvfølgelig også tage i betragtning af at der bliver søgt geografisk, når jeg siger de
er placeret acceptabelt i forhold til google søgemaskine. Altså fx “sushi vejle” skal der søges
før de er placeret acceptabelt. De fleste der bestiller sushi søger nok også geografisk da man
ikke bestiller sushi fra en anden by. Men målet er stadig at få Atami sushi frem på google så
de bliver en anerkendt kæde, da de har planer om at åbne flere butikker rundt omkring i
landet – Atami sushis langsigtede plan er at blive en kæmpe sushi kæde i hele Danmark.

Løsningsforslag & Strategi
SoMe
Som nævnt ovenover har Atami Sushi kørt en produkt- og salgsorienteret SoMe strategi, som
ikke har fungeret godt. Denne fejl bliver lavet af mange virksomheder, da de gerne vil vise
hvad de tilbyder og gerne vil have mere salg, som giver mere omsætning.

kan jeg mere end det også

I den første måned arbejde jeg med 1-2 virksomheder om ugen, men
længere fremme ændrede det sig. Før jeg vidste det arbejdede 2-3 virksomheder om ugen, og
nu i enden af mit praktikforløb kan jeg mere end det også. Dog er det ikke fordi jeg
færdiggøre alt på en uge, men jeg kan bevare overblikket og gøre klar til nye opgaver m.m.
Dette har været noget af det sværeste, da jeg i starten godt kunne føle jeg var langsom og ikke
gjorde tingene hurtigt nok. Jeg skulle så også vænne mig til en arbejdsuge på 37 timer, som
jeg ikke er vant til fra før. Så den første måned kan jeg kalde det en tilvænningsperiode, hvor
jeg fik mig selv vænnet til det nye miljø, både psykisk og fysisk. Jeg føler mig nu klar til
arbejdslivet, og føler jeg kan klare det. Jeg er derfor meget glad for at få mulighed, for en 3
måneders praktikforløb. Det er noget som har hjulpet en del på, hvordan jeg fremover
kommer til at arbejde m.m.

Personlig konklusion
Som en lille afrunding på den personlige del, vil jeg konkluderer at jeg har lært en hel masse.
Det har virkelig været et spændende forløb hos Moonstar Webdesign. Jeg har lært at arbejde
med mine kompetencer fra studiet i praksis. Det har været perfekt at prøve det i praksis.
Udover det har jeg lært en masse nyt hos Moonstar Webdesign af Kasim Kara. Jeg har blandt
andet fundet ud af hvordan det er at arbejde ca. 37 timer om ugen, jeg har fået en
fornemmelse af hvordan det er at komme ud på arbejdsmarked indenfor mit fag. Det har
været rigtig godt og få prøvet mine kompetencer i praksis. Jeg har lært en masse nyt omkring
hjemmesider og webshops inden for WordPress. Jeg har også lært en masse nyt omkring
SoMe både paid og organic SoMe. Jeg har også lært en masse omkring SEO og om hvordan
det fungerer ude i en virksomhed. Udover det har jeg lært en masse omkring arbejdslivet og
hvordan det fungerer. Jeg har også lært hvordan det er at arbejde med direkte salg.
Alt i alt vil jeg konkluderer at det har været rigtig spændende og lærerigt for mig. Jeg har
virkelig udviklet mig meget fra starten af praktikperioden til slut.

har derfor følt mig

Strategier
En anden ting som har været mit mål er at lægge strategier. Formålet bag mit mål er, at jeg
gerne ville kunne lægge strategier for mit arbejde. Det er svært at kunne lærer dette uden, at
reelt at arbejde med faget. Jeg har derfor følt mig svagt på dette punkt, og har gerne ville
styrke det. Når man laver en kampagne, eller får ansvaret for en virksomhed digital
markedsføringen, så er hele fundamentet strategien man lægger. En god strategi afgør alt,
uden en strategi er man på glatis med de kampagner man laver. I starten kunne jeg ikke helt
selv finde ud af, hvordan man laver en god strategi og hvad det egentlig er helt præcis. Dog
fik jeg en masse hjælp til at kunne forstå hele tanken bag det. Og jo flere opgaver jeg fik, så
fik jeg selv en ide om hvordan strategien skulle være. Det skete ikke hurtigt, for det var først
efter jeg fik arbejdet med nogle virksomheder og lavet nogle kampagner m.m. for dem, at jeg
begyndte at have forståelsen for det. Jeg har forstået nødvendigheden for en content
kalender/kampagnekalender/kalender. Dette er et værktøj som jeg bruger til at lægge mine
strategier, og bevare overblikket over det hele. Det handler nemlig ikke kun om at lave
content, hjemmeside, SEO m.m. Men det handler om hele forløbet. For man skal løbende
indsamle data, og vurdere de opgaver man laver. Således kan man hurtigt ændre småting, som
så gør at strategien bliver optimeret hyppigt. Dette tog mig tid at sætte mig ind i, da der er en
masse at forholde sig til. Jeg er nu virkelig langt på dette punkt, og vil kunne nemt lægge
strategier for virksomheder.
Personlig udvikling
Jeg vil nu som det sidste vurdere min personlige udvikling gennem hele praktikforløbet, og
reflektere over forløbet. Udover at rykke mig enormt på det faglige, så har praktikforløbet
rykket på en masse andre ting også. I starten af praktikken var jeg mere tilbageholdende, og
kunne ikke have så mange bolde i luften. Jo længere frem i praktikken jeg kom, så rykkede
jeg mig en del på disse punkter. Jeg føler mig sikker i det arbejde jeg laver, og er ikke bange
for at komme med min mening og ideer. Dette er noget jeg er meget glad for, da
selvsikkerhed og egen mening er vigtigt at have som en kompetence. Dette går selvfølgelig i
hånd med, at jeg er blevet bedre til det faglige.

Det er derfor vigtigt at

SEO
Af alle de punkter har SEO nok været det punkt jeg har haft mest interesse for da alt bliver
mere og mere digitaliseret. Det er derfor vigtigt at lande på toppen af søgemaskinerne altså
google. Det er vigtigt for en virksomhed da det skaber meget vækst og tiltrækker mange nye
kunder. Udover det er det nok det punkt jeg var mindst “klædt” på til inden jeg kom i praktik
herude. Vi har haft kort om det i digital marketing, jeg havde det som valgfag. Men jeg må
bare sige jeg har lært en masse omkring SEO her i Moonstar Webdesign. Jeg har både lært en
masse nyt omkring det, men udover det har jeg fået lov til at prøve det i praksis. Hvilket jeg
synes giver noget ekstra i forhold til at forstå, hvordan SEO fungere og hvordan det skal
udføres på den mest optimale måde.
For mig har det virkelig været spændende og se hvordan Moonstar Webdesign arbejder med
SEO opgaver og det har været mere spændende og det selv i praksis.
Vi har arbejdet systematisk med SEO hvilket har hjulpet mig meget mere med at forstå
hvordan det fungere og hvordan det skal gøres. Vi har arbejdet udfra det vi kalder en SEO
checkliste, for at komme godt rundt omkring alle punkter så det bliver god SEO og vores mål
har altid været at få alle vores kunder på toppen af Google. Jeg kan derfor se den store
udvikling på dette område også.
Hjemmeside
Hjemmeside design og udvikling er hjemmesider og webshops er nok det jeg har arbejdet
med mest ude ved Moonstar Webdesign. Det har virkelig været inspirerende og meget
lærerigt og arbejde med Kasim. Han er virkelig en expert indenfor hjemmeside/webshop
design og udvikling. Han har virkelig lært mig rigtig meget. Jeg kan nu designe og udvikle
min egen hjemmeside/webshop fra start til slut i WordPress. Udover at designe og udvikle
hjemmesider på WordPress har jeg lært en masse andet indenfor WordPress som fx plugins.
Det er nemlig vigtigt at vide hvilke plugins der skal bruges i forhold til design af hjemmeside.
Det har været meget svært fra start da jeg kun var let klædt på fra digital marketing som jeg
havde i 3 måneder som valgfag. Men efter dette 3 måneders forløb hos Moonstar Webdesign
har jeg virkelig udviklet mig rigtig meget og lært en masse inden for hjemmeside/webshop
design og udvikling.
Jeg havde ingen erfaringer med Woocommerce hvilket er det man bruger til at lave web
shops med online salg på i WordPress. Dette har jeg også lært hvilket har været meget
spændende og lærerigt – jeg har også arbejdet med virksomheder der skulle have.